Hvad er en frikirke?

Der er ca. 300 frikirker i Danmark som tilsammen har over 20.000 medlemmer. Som ordet ”frikirke” antyder, er de ”frie” kirker - men hvad betyder det? Frikirker er ikke på nogen måde underlagt en statslig kontrol (kirkeministeriet) og er heller ikke støttet af staten. Det betyder, at frikirker er frie til at udforme deres gudstjenester og aktiviteter, som de vil. Derfor vil gudstjenesterne ofte opleves spontane og meget forskellige fra hinanden.

Men grundlæggende gælder det:

• Man er først medlem, når man selv ønsker det - og man kan til enhver tid melde sig ud igen.

• Man inviteres til at engagere sig personligt i gudstjenester og aktiviteter – bl.a. gennem sang og musik.

• Man får mulighed for indflydelse efter devisen: dem, der engagerer sig, er også dem, der påvirker udviklingen.

Her er de værdier, frikirker ønsker at stå for, kort fortalt:

• Åbenhed – alle er velkomne, også til at undersøge, hvad der foregår, og det er koster ikke noget at deltage.

• Tryghed – man kan deltage, så meget man har lyst, og man kan frit gå ud af døren igen.

• Relevans – præsten prøver at overføre prædikenens pointer på hverdagslivet.

• Socialt engagement – frikirker ønsker at være en del af løsningen på samfundets mange udfordringer.

• Klassisk kristendom i moderne indpakning – indholdet er ansvar, tilgivelse og næstekærlighed i forholdet til Gud og mennesker.

• Afslappet form med rytmisk sang, nye salmer, fortællende prædikener, spontan bøn og samvær.

Når det gælder økonomien, må frikirkerne stort set klare det selv. Er man glad for frikirkemodellen, og vælger man den som sin kirkeform, ved man også, at der er noget, der skal betales: Lokaler, medarbejdere og aktiviteter. Og det gør man så, dog ikke over et fast medlemsgebyr, men ved frivillige bidrag. Denne frie kultur skyldes, at de fleste frikirker er født ud af folkelige vækkelsesbevægelser. Det er græsrødderne, der tæller!

Øvrig information (PDF filer)

Hvad er en frikirke? - her

FAQ - ofte stillede spørgsmål - her

Nexø Frikirke | Købmagergade 27C, 3730 Nexø  | Tlf.: 56 44 20 94 | nexofrikirke@gmail.com