Om Nexø Frikirke / Økonomi

Økonomi

Se evt. først en generel beskrivelse af frikirkernes økonomi her
 
Nexø Frikirkes arbejde bæres hovedsageligt af frivillig arbejdskraft, dog har menigheden i takt med sin vækst, valgt at deltidsansætte nogle nøglepersoner: For det første har vi en ansat præst, dog pt. ikke på fuldtid. Dertil kommer, at vi aflønner nogle timer til hhv. administration og børnearbejde.

Nexø Frikirke har også udgifter til blandt andet husleje og bygningsvedligeholdelse, understøttelse af missionærer og humanitært arbejde i forskellige lande med mere.
 
Nexø Frikirke får ikke tilskud fra staten, og alle udgifter dækkes derfor af frivillige gaver.
Det vil i praksis sige, at de, der kommer regelmæssigt i menigheden og opfatter Nexø Frikirke som deres menighed, i fællesskab dækker udgifterne.
 
Enhver gave til kirken vil blive modtaget med taknemmelighed og vil hjælpe os til at kunne udvikle kirken og gøre en forskel i menneskers liv.
 
Sådan kan du give
 
Der er flere måder at støtte kirken på:
- Du kan lægge en kontant pengegave i indsamlingskurven ved Gudstjenesten om søndagen.
- Du kan overføre penge til kirkens bankkonto i Danske Bank med:
reg.nr: 6961 - Kontonr: 6005 9373
- Du kan overføre via Mobile Pay på 91 53 73 93
 
Skattefradrag
Som fast bidragsyder skal du have et bidragsnummer fra os, som du kan skrive på din overførsel. Det letter bogføring og revision og sikrer dig skattefradrag.
Er du gæst eller giver du en engangsgave, kan du også modtage fradrag, såfremt du oplyser navn og cpr. nummer på din overførsel. 
 
Som fast giver er der to måder at opnå fradrag på:
 
- Paragraf 8A: Du kan opnå fuldt fradrag for bidrag op til ialt kr. 15.000,- i 2015.
- Paragraf 12, stk. 3: Du kan tegne en forpligtelseserklæring og fratrække hele det indbetalte beløb på din selvangivelse.
 
Se, hvad skat.dk skriver her
 
Kontakt
Ønsker du et bidragsnummer eller mere info om støtte og fradragsmulighederne, kan du kontakte: skibetinexo@gmail.com eller 4115 1442
Nexø Frikirke | Købmagergade 27C, 3730 Nexø  | Tlf.: 56 44 20 94 | nexofrikirke@gmail.com