Om Nexø Frikirke / Netværk

Netværk

Frikirkenet 
Nexø Frikirke er en del af "Frikirkenet", som er et landsdækkende netværk af frikirker i Danmark - et slags "udenrigsministerium" for omkring 100 af landets frikirker og frikirkelige institutioner. Her er både enkelte, uafhængige kirker som Nexø Frikirke og hele kirkesamfund. Her kan du læse mere om "Frikirkenet". Læs her
 
Vineyard bevægelsen
Vi er venner af kirkesamfundet, "Vineyard"
Her er et link til Vineyard i Danmark: Læs her
 
Venskabet skal forståes sådan, at vi ikke selv er en Vineyard kirke, men at vi oplever os beslægtet med Vineyards værdier, har en mangeårig relation samt deler missionærer, der pt. er udsendt til Burma. Vi har en stående invitation til at gøre brug af Vineyards lederkonferencer, nordiske sommerlejre, og andre kilder til inspiration og hjælp i vores lokale menighedsarbejde.
 
Toronto School of Ministry (SOM)
Vi har gennem mange år, regelmæssigt haft besøg af inspirerende undervisere samt teams fra School of Ministry i Toronto.
Her kan du læse mere om School of Ministry
 
Værftet - Nexø kristne legeland og skatecenter
Vi er aktivt involveret i byens tværkirkelige legeland og skatecenter.
Det betyder bl.a. at vi har valgt at flytte vores pre-teen og teenage klubber ned på Værftet og gøre dem til en tværkirkelig aktivitet og et tilbud til hele byen.
Læs mere om Værftet her
 
Netværk af Bornholmske Frikirker
Stort set alle Bornholmske Frikirker, der ikke er med i ELN (Evangelisk Luthers Netværk) er repræsenteret i netværket af Bornholmske Frikirker. I dette netværk, arbejder man sammen på kryds og tværs, bl.a. om børne og teenage klubber, Pinsestævne i Kyllingemoderen, Folkemødet samt andre ad hoc arrangementer.
Præster og kontaktpersoner fra disse kirker mødes ca. en gang om måneden til fællesskab, bøn og koordinering af aktiviteter.
De kirker, der pt. er med i dette netværk, er:
 
Baptistkirken Bornholm
Frelsens Hær
Metodistkirken
Missionsforbundet
Nexø Frikirke
Pinsekirken Bornholm
Pinsekirken Tejn
Tejn Adventistkirke
 
Evangelisk Alliance
Vi er desuden en del af Evangelisk Alliance, hvor vi bl.a. én uge om året samles til fælles bøn med både kirker og missionsforeninger i området.
Læs mere om Evangelisk Alliance her
 
Eksterne mentor relationer
Menighedens præst, Hasse Falk Jakobsen, har to eksterne mentorer;
Tonny Jakobsen - præst i Pinsekirken Vejle og leder for Frikirkenet
Flemming Mølhede - præst i København Vineyard og leder for Vineyard Norden
Udover at være Hasses personlige mentorer, fungerer disse også som eksterne rådgivere i menighedsforhold.
Begge er desuden tilgængelige for Nexø Frikirkes lederskab, der på egne eller kirkens vegne kan henvende sig i tilfælde af opståede konflikter, der ikke kan løses internt.
Da Nexø Frikirke ikke er med i et kirkesamfund, er denne ordning etableret med henblik på at undgå eventuelt magtmisbrug.
 
Nexø Frikirke | Købmagergade 27C, 3730 Nexø  | Tlf.: 56 44 20 94 | nexofrikirke@gmail.com