Liv i kirken / FISK
FISK
FISK "Foreningen I Skibets Kahyt" er en gruppe af unge i alderen 16 år og opefter.  
Vi samles i kirkens aktivitetslokaler, hvor vi hygger os sammen, synger, snakker om Gud og livet, beder og spiser kage. Nogle gange tager vi ud og besøger hinanden i stedet for og en gang om måneden, er vi med i et fælleskirkeligt ungdomsmøde på Værftet, kaldet "Youth-nite".
Vi mødes hver søndag efter Gudstjeneste og frokost og ALLE er velkomne til at være med.
 
Vi er mange forskellige typer, og har mange forskellige synspunkter og holdninger, men er fælles om at være på vej og opdagelse. Vi er dybt fascineret af Bibelens historie og Jesu undervisning.  Derfor er det ofte udgangspunktet for vores snak og syn på livet.  Faktisk er det sjovt at være forskellige, så længe vi er optaget af at lære af hinandens forskelligheder...  
 
Kom forbi og hør mere, snak med de unge og mærk fællesskabet.
 
Ring for mere info. til Emma (tlf. 51 15 90 64) eller Ester
(tlf. 20 44 68 28)
 
 
 
Nexø Frikirke | Købmagergade 27C, 3730 Nexø  | Tlf.: 56 44 20 94 | nexofrikirke@gmail.com